top of page

Werkvorm

WOW-boost

Een éénmalige sessie die gebruikt kan worden als smaakmaker, inspiratiebron of opfrissing. De lezing of workshop kan helpen om tot inzicht te komen of zaken op een andere manier te (leren) bekijken.

WOW-traject

Een traject op maat, met intakegesprek en beginsituatieanalyse, gevolgd door workshops en coachings. Hierbij wordt persoonlijke groei gestimuleerd en daadwerkelijke verandering nagestreefd.

bottom of page