top of page

Nascholingen

Doseren

Doelgroep: leidinggevenden

Inhoud: Eigen energie management. Tijdens deze workshop leer je je eigen grenzen kennen, vanuit zelfkennis keuzes maken en ga je op zoek naar de oorzaak waarom jij moeilijk kan doseren. Jouw saboteurs worden opgespoord. We werken aan blijvende gedragsverandering.

Woensdag 19 augustus en woensdag 26 augustus 2020 van 8u30u tot 13u  of 15 januari 9u tot 17u

Prijs: 230 euro

Inschrijven: klik hier 
 

Leiderschap leiden of lijden?

Doelgroep: leidinggevenden

Inhoud: Als schoolleider val je vaak terug op overtuigingskracht om teamleden te motiveren. Meer inzicht in je eigen            overtuigingen kan deze kracht in belangrijke mate versterken.

Je vertrekt in de workshop vanuit een verkenning van je waarden en overtuigingen, om na te gaan op welke manier deze jou ondersteunen tot leiderschap of net beperken en richting ‘lijden’ sturen...

Vanuit deze nieuwe inzichten bekijken we de eigenheid van je team en de context van je school. 

 

Dinsdag 25 augustus en donderdag 22 oktober 2020 of 25 maart en 29 april 2021 telkens van 9u tot 12u

Prijs: 175 euro

Inschrijven: klik hier

Communicatie, bemiddelen en verbinden binnen je team

 

Doelgroep: leidinggevenden

Inhoud: Conflicten anders gaan bekijken, als een kans tot groei.

 Je onderzoekt je eigen visie en houding in conflicten,  je gaat oefenen in geweldloze communicatie en verbindende dialogen. Je wordt getraind in diverse situaties en rollen. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af.

 

Donderdag 28 januari en vrijdag 29 januari 2021 van 9u tot 15u30 

Prijs:  350 euro

Inschrijven: klik hier

Mindset van mijn team

Doelgroep: leidinggevenden

Inhoud: Hoe kan je je team door een andere bril leren kijken? Leer de mindset van je medewerkers herkennen, begrijp hun manier van denken, om hen zo optimaal als mogelijk te begeleiden om doelen te behalen.

Donderdag 11 maart en donderdag 22 april 2021 van 9u tot 15u30

Prijs: 350 euro

Inschrijven: klik hier

Socio-emotioneel Sterk boost

Doelgroep: leidinggevende, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, CLB medewerkers

Inhoud: Er komen veel socio- emotionele zaken op ons af. Hoe gaan we daar mee om? Leer jezelf te beschermen zodanig dat je vanuit je kracht anderen kan blijven helpen.

Woensdag 9 september of 2 december of 17 maart 2020-2021 van 9u tot 12u

Prijs: 65 euro

Inschrijven: klik hier

Socio-emotioneel Sterk tweedaagse

 

Doelgroep: Zorgteam, leerlingbegeleiders, leidinggevenden, CLB medewerkers

Inhoud: Emotionele veerkracht vergroten. Er komen veel socio- emotionele zaken op ons af. Hoe gaan we daar mee om? Leer jezelf te beschermen zodanig dat je vanuit je kracht anderen kan blijven helpen. Verdieping van de boost workshop. Eigen grenzen, eigen energetische ruimte leren kennen, communicatie daarvan en rituelen om zaken af te sluiten.

Woensdag 17 en 18 juni 2021 van 9u tot 15u30

Prijs: 240 euro

Inschrijven: klik hier

 

Aanvangsbegeleiding

Doelgroep: beginnende leerkrachten

Inhoud: Sterker staan als leerkracht door het inoefenen van casussen. Hoe combineer je zorg en welbevinden met grenzen en gezag? Hoe bouw ik aan een positief klasklimaat waar veiligheid en vertrouwen centraal staan?...

       

Vrijdag 11 september 9u tot 15u30 en woensdag 18 november  2020 9u tot 12u, 5 februari 9u tot 15u30 en 24 februari 2021 9u tot 12u  

Prijs:  185 euro 

Inschrijven: klik hier

  

Stress

Doelgroep: alle medewerkers welkom

Inhoud : Je gaat op zoek naar wanneer stress toxisch wordt voor jou en hoe je meer veerkracht ontwikkelt. Je saboteurs, die ervoor zorgen dat je niet tot gedragsverandering komt, leer je aanpakken. 

Veel praktische tools: ademhalingstechnieken, hartcoherentie, ..., worden aangereikt om je recuperatievermogen te boosten, vooral tijdens de werkdag. 

Vrijdag 18 september en 16 oktober 2020, maandag 18 januari en 8 februari 2021 telkens van 9u tot 15u30

Prijs: 240 euro

Inschrijven: klik hier

Rustmomenten in de klas

Doelgroep: leerkrachten kleuter- en basisonderwijs, zorgteam, ondersteuners, …

Inhoud: Hoe bouw je rustmomenten in doorheen de dag voor jouw leerlingen én voor jezelf als leraar? 

              Tijdens deze opleiding ga je proefondervindelijk aan de slag.

Vrijdag 9 oktober 2020, 5 maart 2021 van 9u tot 15u30

Prijs: 125 euro

Inschrijven: klik hier

Veerkracht boost

Doelgroep: alle medewerkers welkom

Inhoud: Een boost moment voor jezelf!

Je leert hier wat stress precies is en je krijgt handvaten mee om er beter mee om te springen, zodat je veerkrachtiger in het leven staat. Elke dag zal anders ingevuld worden. Fysieke, mentale, emotionele en relationele veerkracht komen aan bod. Dus meerdere veerkrachtige dagen combineren kan.

28 september - 28 oktober - 20 november - 16 december 2020 - 20 januari - 31 maart - 30 april - 26 mei 2021 

telkens van 9u tot 12u 

Prijs: 65 euro halve dag

Inschrijven: klik hier

Mindset

Doelgroep: leerkrachten kleuter- en basisonderwijs & secundair onderwijs, zorgteam, CLB- medewerkers, ondersteuners,...

Inhoud: Bouw aan je eigen mentale veerkracht! Leer, hoe je, door zaken anders te bekijken, meer gemoedsrust krijgt bij jezelf. Hoe kan ik mezelf aanpassen als er situaties zijn waar ik het moeilijk mee heb?

Maandag 19 oktober van 9u tot 15u en 9 november van 9u tot 12u 2020 

Prijs: 185 euro

Inschrijven: klik hier

Waardengericht OnderWijs: Hoe goed past onze ROK?

Doelgroep: IKZ medewerkers, zorgteam, alle medewerkers

Inhoud: We gaan aan het werk met de individuele waarden van teamleden, om van daaruit het visiekader van de school te ontwerpen of te verdiepen. Dit kader vormt de ‘ROK - kleerkast’ voor de uitwerking en concretisering van de schoolvisie, de zorgvisie, het school ontwikkelingsplan.

Doel: Het referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) verkennen vanuit jouw belangrijkste waarden over goed onderwijs om tot gedragen schoolvisie te komen.

Donderdag 10 december en 4 februari 2020 2021 van 9u tot 12u

Prijs: 130 euro

Inschrijven: klik hier

Verbind diversiteit

Doelgroep: Leerkrachten basis en secundair onderwijs, opvoeders, ondersteuners, zorgteams

Inhoud: De leerkracht krijgt praktische ‘tools’ om vanuit zijn leidersrol de cohesie te bevorderen in een multiculturele en diverse klas. Conflicten ontstaan als er geen verbinding is, daarom gaan we aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen en theorie.

Vrijdag 22 januari en vrijdag 5 maart 2021 van 9u tot 12u

Prijs: 130 euro

Inschrijven: klik hier

Massage in de klas

Doelgroep: leerkrachten kleuter- en basisonderwijs, zorgteam, ondersteuners, …

Inhoud: Via lichamelijk contact leer je om het pestgedrag te verminderen in de klas en het welbevinden van de leerlingen te bevorderen. Tijdens deze opleiding ligt de klemtoon op de praktijkervaring.

Woensdag 17 maart  2021 van 9u tot 12u

Prijs: 65 euro

Inschrijven: klik hier

Assertief presenteren

Doelgroep: alle medewerkers welkom

Inhoud: Hoe STA jij voor een groep? Je zoekt jouw stijl om je boodschap met impact over te brengen. Je krijgt handvaten om stem, lichaam, ademhaling, taal en je presentatie optimaal in te zetten.

We werken met een kleine groep zo kom je optimaal aan bod en krijgt je zelfvertrouwen een boost.

Donderdag 3 mei en 17 mei 2021 van 9u tot 15u30

Prijs: 240 euro

Inschrijven: klik hier

Yoga in de klas 

Doelgroep: Alle leerkrachten, ondersteuners, zorgteams

Inhoud: Maak kennis met de vaste waarden uit de yoga zoals opwarming, stretching, gronding, ademhaling, visualisatie, meditatie en uiteraard de yoga asana’s (houdingen). Ervaar en leer deze technieken toe te passen als rustmoment of volwaardige les.

Dinsdag 12 januari 2021 KLEUTERYOGA

Dinsdag 19 januari 2021 KINDERYOGA

Dinsdag 26 januari 2021 TIENERYOGA

Prijs: 125 euro

Inschrijven: klik hier

bottom of page