top of page

Teambuilding en groepsdynamica

Hoe creëer je een veilig klimaat in een groep? Hoe vertrouw je op elkaar? Hoe komt je tot een positieve samenwerking?

Aan deze workshop gaat een intakegesprek vooraf om de workshop af te stemmen op de noden.

Doelstellingen:

 • Je kent de basisvoorwaarden om te komen tot samenwerken in een groep.

 • Je voelt je veilig in een groep. 

 • Je begrijpt hoe jij in elkaar zit.

 • Je reflecteert over de rol die je in een groep opneemt. 

 • Je staat erbij stil dat je rol anders kan zijn afhankelijk van situatie. 

 • Je beseft dat elke rol onmisbaar is voor een goede samenwerking.

 • Je kent je kernkwaliteiten.

 • Je begrijpt het model rond kernkwaliteiten.

 • Je ziet in waarom je je ergert aan bepaalde kwaliteiten van andere personen.

 • Je leert uit je eigen ergernissen over jezelf. 

 • Je vertrouwt anderen. 

bottom of page