top of page

Omgaan met verandering

De wereld van nu is voortdurend onderhevig aan verandering. Ons onderwijs wordt meegezogen in de steeds sneller transformerende maatschappelijke context. Verandering is dus inherent geworden aan het leven. En toch botst het op heel wat weerstand.

 

Tijdens deze workshop willen we het menselijke aspect bij veranderingsprocessen bekijken. Elke vernieuwing zorgt voor verzet en verzet is een normaal symptoom. Hoe gaan we om met dat symptoom zowel voor onszelf als voor de groep waar we voor zorgen.

 

De workshop biedt een theoretische onderbouwing aan over onder andere de fases die bij verandering aan bod komen. Daarnaast worden handvaten aangereikt om mensen die weerstand uiten tegemoet te komen. Zo kunnen we wat de vernieuwing teweegbrengt erkennen, herkennen en accepteren.

 

Hoe kan je mensen begeleiden in het cadeau in de verandering zien?

Doelstellingen:

  • Je begrijpt de fases die bij verandering aan bod komen.

  • Je begeleidt je medewerkers doorheen hun veranderingsproces.

bottom of page