top of page

Omgaan met verandering en weerstand

De wereld van nu is voortdurend onderhevig aan verandering. Ons onderwijs wordt meegezogen in de steeds sneller transformerende maatschappelijke context. Verandering is dus inherent geworden aan het leven. En toch botst het op heel wat weerstand.

 

Tijdens deze workshop willen we het menselijke aspect bij veranderingsprocessen bekijken. Elke vernieuwing zorgt voor verzet en verzet is een normaal symptoom. Hoe gaan we om met dat symptoom.

 

De workshop biedt een theoretische onderbouwing aan over onder andere de fases die bij verandering aan bod komen. Daarnaast reiken we handvaten aan om met je weerstand om te gaan. Zo kunnen we wat de vernieuwing teweegbrengt erkennen, herkennen en accepteren.

 

Hoe kan jij  een verandering als een cadeau leren zien?

 

​Doelstellingen:

  • Je leert over de twee grote soorten verandering, de verschillende stappen in een veranderingsproces en enkele basistips over hoe je ermee kan omgaan.

  • Je geeft stem aan dat wat in je leeft door met eigen materiaal en een eigen verhaal te werken.

  • Creatieve technieken worden hier gebruikt om een belevenis concreet en een proces tastbaar te maken.

bottom of page