top of page

Me, myself & I

We leven in een ongelofelijke drukke wereld waarbij we allerlei verschillende rollen aannemen: moeder, vader, lief, leerkracht, leerling, vriend(in), ... Wie ben je eigenlijk? Hoe ga je om met de verschillende rollen? Tijdens deze doe-workshop staat persoonlijke groei centraal. We werken via creatieve technieken. Hoe kan zelfreflectie en zelfexpressie jou als mens helpen om jezelf beter te leren kennen?

Doelstellingen:

  • Je leert de verschillende delen van jezelf te benoemen, te kennen en te onderscheiden.

  • Je gaat op zoek naar de kwaliteiten en valkuilen van al die delen van jezelf.

  • Je krijgt manieren toegereikt om de delen van jezelf in te zetten in je leven, om ze met elkaar te verbinden en om ze verrassende oplossingen te laten bieden voor dagelijkse problemen.

  • Je zet de delen van jezelf op een creatieve manier om in beelden en woorden.

  • Je reflecteert over moeilijkheden in je eigen leven.

  • Je gaat na welke kwaliteiten je bezit om die moeilijkheden te lijf te gaan.

bottom of page