top of page

Herstel en bemiddeling

Volgens prof.Euwema gaan negatieve emoties( angst, woede) steeds meer een rol spelen bij de escalatie van conflicten.

 

In deze opleiding leer je een conflict hanteren. Het conflict begrip verruimen en je eigen houding in conflicten beter begrijpen.We oefenen met interventies om te komen tot samenwerking en herstel.

Het streefdoel is om je eigen veerkracht te vergroten en zoveel als mogelijk een positief verhaal te creëren voor alle betrokkenen.


 

Doelstellingen:

  • Je verruimt het begrip conflict.

  • Je hanteert een conflict.

  • Je begrijpt je eigen houding binnen een conflict.

  • Je begrijpt het mechanisme van escalatie van een conflict.

bottom of page